Toimitusjohtajan katsaus

 

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

(julkistettu Q2/2018 osavuosikatsauksen yhteydessä 18.7.2018)

Alma Median huhti–kesäkuun 2018 oikaistu liikevoitto oli vertailukauden hyvällä tasolla, liikevaihtoa laskivat lähinnä yritysmyynnit. Toisella neljänneksellä liiketoimintomme kehittyivät hyvin eri tahtiin. Vahvin kasvun ja tuloksen ajuri oli jälleen Alma Markets. Positiivista oli myös Alma Talentin Suomen liiketoiminnan vakaa liikevaihdon kehitys ja parantunut kannattavuus. Haasteet kuitenkin jatkuvat Ruotsissa. Median rakennemuutos heijastui Alma Consumerin tulokseen painetun median jatkaessa laskuaan.

Suomen talous on korkeasuhdanteessa, mutta kotimaan mainosmarkkina on edelleen laskussa ja kilpailu kansainvälisten alustatoimijoiden kanssa on kiristynyt. Kotimaisen mediamainonnan määrä laski Kantar TNS:n mukaan huhti–kesäkuussa 2,5 prosenttia.

Alma Markets –segmentin vahva operatiivinen tuloskehitys jatkui toisella neljänneksellä, liikevaihto kasvoi 18 prosenttia liikevoittomarginaalin ollessa 36 prosenttia. Erinomaisen kehityksen taustalla olivat hyvän markkinakehityksen tukemana niin ulkomaiset rekrytointipalvelut kuin kotimaan markkinapaikat. Segmentin kuluja kasvattivat muun muassa lanseeraus- ja markkinointipanostukset uuteen rekrytointimobiilipalveluun Puolassa. Palvelun käyttäjämäärien kehitys on vakiintunut hyvälle kasvu-uralle ja se on siirtymässä kokeiluvaiheesta rekrytointiasiakkaille maksulliseksi palveluksi.

Alma Talentin liikevaihto oli vertailukauden tasolla, mutta oikaistu liikevoitto parani 15 prosenttia Suomessa aiemmin toteutettujen rakennejärjestelyjen ja hyvän kulukurin ansiosta. Ruotsin liiketoimintojen kehitys oli heikkoa ja toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi ovat käynnissä. Alma Talentin keskeisenä tavoitteena on edetä ripeästi kohti digitaalisia median ja palveluiden liiketoimintamalleja.

Raportointikaudella niin digisisältömyynti, digitilaukset kuin digimainosmyyntikin kasvoivat.  Keväällä muodostetun, kuluttajamediaan keskittyneen liiketoimintasegmentin, Alma Consumerin liikevaihtoa laski muun muassa Lapin lehtiliiketoiminnan myynti. Tulosta heikensivät edelleen jatkunut painetun median mainosmyynnin ja Iltalehden irtonumeromyynnin lasku sekä toisaalta myös odotettua heikompi ohjelmallisen ostamisen myyntikehitys digitaalisessa mainonnassa. Uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) tulo loi kevään aikana yleisesti hetkellistä epävarmuutta ohjelmallisen ostamisen markkinalla.  

Mediatoimialan toimintaympäristön uudeksi vaikuttavaksi muutosvoimaksi on viime vuosina noussut lainsäädäntö. Koko alkuvuoden aikana uusi tietosuoja-asetus ja siihen valmistautuminen näkyi intensiivisesti kaikkien Alman mediatuotteiden ja palveluiden tekemisissä, muun muassa palveluiden tietojenhallinta- ja käsittelyprosessien dokumentoinnissa, henkilötietojen siirtoon tai luovutukseen liittyvien tietojenkäsittelysopimusten uusimisessa, vaikutustenarviointien teossa sekä henkilöstön koulutuksessa.  

Kai_Telanne_013_370x370
Suomen talous on korkeasuhdanteessa, mutta kotimaan mainosmarkkina on edelleen laskussa ja kilpailu kansainvälisten alustatoimijoiden kanssa on kiristynyt.