Toimitusjohtajan katsaus

 

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

(julkistettu Q4/2018 osavuosikatsauksen yhteydessä 14.2.2019)

Vuonna 2018 Alma Median kannattavuus kehittyi edelleen vahvasti. Oikaistu liikevoitto nousi 12,2 % ennätykselliseen 57,3 miljoonaan euroon liikevoittomarginaalin ollessa 16,2 %. Osakekohtainen tulos parani 29,5 % ja oli 0,51 euroa. Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,35 euroa osakkeelta.

Vuoden 2018 viimeisen vuosineljänneksen tulos oli erinomainen kaikkien liiketoimintojen parantaessa tulostaan.

Kovin tuloskirittäjä oli jälleen kerran Alma Markets 33,7 %:n liikevoittomarginaalilla. Rekrytointiliiketoiminnan kasvu hidastui alkuvuodesta itäisen Keski-Euroopan toimintamaissamme, mutta oli edelleen hyvällä tasolla kansantalouksien vahvan vedon tukemana. Suomessa markkinapaikkaliiketoiminta ilman rekrytointiliiketoimintaa kasvoi loka–joulukuussa orgaanisesti 11 %. Lisäksi kasvua ja kannattavuutta toivat uudet, vuoden 2018 alussa hankitut liiketoiminnot sekä panostukset lisäarvoa tuottaviin palveluihin. Myös alhaisemmat markkinointikulut nostivat liikevoittoa.

Alma Talentissa fokusointi ydinliiketoimintaan jatkui ja transformaatio kohti digitaalisia median ja palveluiden liiketoimintamalleja edistyi. Digitaalinen sisältömyynti kehittyi hyvin useissa medioissa. Kauppalehden digisisältötuottojen kasvu kompensoi painetun median sisältötuottojen laskun vuonna 2018. Myös tapahtuma- ja kirjaliiketoiminta sekä digitaalinen mainosmyynti Suomessa kehittyivät myönteisesti.

Alma Consumerissa toimenpiteet julkaisutoiminnan kannattavuuden turvaamiseksi jatkuivat. Painetun median mainosmyynti laski, joskin yleistä markkinakehitystä hitaammin. Vastaavasti segmentin digitaalinen mainosmyynti kasvoi markkinaa nopeammin, erityisesti videomainonta, ohjelmallinen ostaminen sekä sisältömarkkinointi. Alma Consumerin alue- ja paikallismedioiden digitilausmyynti on kehittynyt lupaavasti.

Hyvän tuloksen ja vahvan kassavirran myötä Alma Mediasta tuli katsauskauden lopussa lähes nettovelaton yhtiö. Vahva taseemme, huolimatta IFRS 16:n vaikutuksesta, antaa liikkumatilaa tulevaisuuden kasvun rakentamiseen, digitaalista liiketoimintaamme kasvattaviin yrityskauppoihin sekä kilpailukykyämme vahvistaviin teknologiainvestointeihin.

Globaali talouskasvu on taittumassa, mutta tavoitteenamme on edelleen kasvaa ja erityisesti digitaalisessa liiketoiminnassa markkinoita nopeammin. Digitaalinen liiketoiminta muodostaa lähes puolet konsernin liikevaihdosta ja 3/4 oikaistusta liikevoitosta. Kansainväliset toiminnot ovat 20 prosenttia liikevaihdosta ja 40 prosenttia konsernin oikaistusta liikevoitosta.

Neljäs peräkkäinen vuositason tulosparannus kertoo onnistuneesta digitransformaatiosta, toteutetuista liiketoimintaportfolion muutoksista ja kustannusten optimoinnista. Olemme strategiamme mukaisesti tehostaneet painetun median liiketoimintaa sekä investoineet erityisesti kansainvälisen digitaalisen liiketoiminnan laajentamiseen. Lisäksi olemme myyneet kannattamattomia tai heikosti kannattavia toimintoja. 

Kai_Telanne_013_370x370
Vuoden 2018 viimeisen vuosineljänneksen tulos oli erinomainen kaikkien liiketoimintojen parantaessa tulostaan.