Kestävyys, eettisyys,
läpinäkyvyys

Luotettava kumppani

Me Alma Mediassa haluamme harjoittaa liiketoimintaamme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti
kestävällä sekä läpinäkyvällä tavalla.

Noudatamme toiminnassamme eettistä ohjeistusta (PDF). Meillä on nollatoleranssi korruptiota ja lahjontaa vastaan ja kerromme avoimesti omasta verojalanjäljestämme.

Pienentääksemme toiminnastamme koituvia ympäristövaikutuksia olemme asettaneet itsellemme pitkän aikavälin päästötavoitteet, jotka ovat sopusoinnussa Pariisin ilmastosopimuksen maailmanlaajuisten päästötavoitteiden kanssa. Ilmastotyömme ulottuu myös suuriin alihankkijoihimme, joita rohkaisemme miettimään omaa hiilijalanjälkeään.

energiansäästö, eko, ekologisuus, päästöt, sähkö, valaistus

Älyvaloilla pienemmät päästöt

Alma Median Tampereen toimipisteessä toteutetussa laajassa valaistusremontissa uudet, älyohjatut ja energiaphit led-lamput korvasivat vanhat loisteputkilamput.

ympäristö, ekologisuus, eko, päästöt, ilmasto

Hiilidioksidipäästöt pienemmiksi

Alma Media on yksi suomalaisista edelläkävijäyrityksistä, jotka ovat jo laatineet omat tieteeseen perustuvat hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteensa.

Puun viherä taimi kämmenellä

Energiasyöpöt kuriin

Alma Media teki vuonna 2017 kansallisessa energiatehokkuusohjelmassa kiinteistöjään koskevan energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017–2025.

Kasa euroseteleitä

Vastuullinen veronmaksaja

Vuonna 2017 Alma Media ryhtyi raportoimaan verojalanjäljestään aiempaa kattavammin.

kasa sanomalehtiä Alma Manun lehtipainossa

Jätekuljetukset optimoitiin lehtipainossa

Jätekuljetusten uudelleenjärjestely vähensi Alma Median lehtipainon jätekuljetuksia 13 prosenttia ja toi painolle myös rahallista säästöä.

Vihreitä päätöksiä

Alma Median tavoitteena on pienentää toiminnastaan aiheutuvia päästöjä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.
Tavoitteeksi on asetettu, että Alma Median kiinteistöjen energian kulutuksen sekä työntekijöiden käytössä olevien työsuhdeautojen 
aiheuttamat hiilidioksidipäästöt vähenevät 21 prosentilla vuoteen 2025 mennessä vuoden 2016 lähtötasosta. Epäsuoria,
muun muassa painon ja jakelun alihankinnan aiheuttamia, päästöjä pyritään puolestaan vähentämään
10 prosentilla vuoteen 2023 mennessä.

Suomessa Alma Media aikoo lisäksi parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta viidellä prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja luopua uusiutumattoman sähköenergian käytöstä. Päästötalkoisiin osallistuu myös Alma Median lehtipaino, jonka tavoitteena on vähentää
painamisen yhteydessä syntyvää materiaalihukkaa vuosittain kahdella prosentilla vuoteen 2025 saakka. 

Alma Talentin lehtiä

 

Neljä kiinnostavaa ekofaktaa mediasta

Kierrätä sanomalehtesi ja vanha tietokoneesi äläkä vaihda vuosittain uusimpaan älypuhelinmalliin.

Siinä muutama käytännön vinkki siitä, miten jokainen meistä voi pienentää median kulutuksensa aiheuttamaa ympäristökuormitusta.