Omien osakkeiden osto

Alma Median hallituksella on valtuutus hankkia yhteensä 824 000 osaketta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Osakkeet hankitaan yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimeenpanoa varten. Hankittava määrä on korkeintaan 230 000 osaketta, joka vastaa n. 0,28 % Alma Median kaikista osakkeista. Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

2017

Alma Media on hankkinut omia osakkeita aikavälillä 22.02.–21.03.2017 perustuen vuoden 2016 yhtiökokoukselta saamaansa valtuutukseen ja aikavälillä 23.3.–29.5.2017 perustuen vuoden 2017 yhtiökokoukselta saamaansa valtuutukseen.

Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä 29.5.2017 tehtyjen kauppojen jälkeen on 160 000.

Omien osakkeiden osto on toistaiseksi päättynyt vuoden 2017 osalta.