Toimintaympäristön muutosvoimat

Kuluttajakäyttäytymisen muutos, mainosmarkkinoiden pirstaloituminen, kiristyvä kilpailu sekä teknologinen kehitys ovat muuttaneet mediakulutusta ja markkinointia hyvin nopeassa tahdissa. Alle on koottu Alma Median toimintaympäristön muutosvoimia.

Toimintamaiden kansantalous
• Suomen talous kasvaa, mutta mainosmarkkina on edelleen alavireinen.
• Itäisen Keski-Euroopan vahva talouskasvu jatkuu.
• Väestö ikääntyy ja keskittyy kasvukeskuksiin.

Mediankäyttö
• Mobiililaitteet ovat ensisijainen mediankäytön väline suurimmalle osalle käyttäjistä.
• Sosiaalinen media on muuttanut mediankäyttöä merkittävällä tavalla.
• Valmius maksaa digitaalisista sisällöistä on vielä matala, mutta kasvaa lisääntyvän tarjonnan myötä.

Kilpailu
• Globaalit teknologiajätit laajentavat liiketoimintaansa toimialaliukumin.
• Suomen mediamarkkina polarisoituu digitransformaation vaatimien investointien vuoksi.

Teknologia ja data
• Datan ja analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnan eri osa-alueilla on yhä keskeisempää.
• Nopea teknologisen toimintaympäristön muutos vaatii panostuksia osaamiseen.
• Kilpailu osaavista työntekijöistä on kovaa.

Markkinointi ja mainonta
• Markkinoinnin automaatio kasvaa ohjaten ison osan markkinointipanoksista teknologiainvestointeihin.
• Mainonnan ostaminen ohjelmallisesti kasvaa.
• Digitaalisessa mainonnassa kasvavat vahvasti haku- ja sosiaalisen median mainonta, mobiili- ja videomainonta sekä sisältömarkkinointi.

Regulaatio
• Sääntelyn merkitys media-alalla kasvaa mm. tietosuojan ja tekijänoikeuksien osalta.
• Tietosuojan ja henkilötietojen käsittelyn uudistuva sääntely lisää kuluttajan oikeuksia tietoihinsa ja kasvattaa yritysten velvollisuuksia tietosuoja- ja tietoturva-asioissa.