Vastuullinen sijoittaminen

Alma Media on vuodesta 2008 kartoittanut parhaita toimintamalleja vastuullisuuden näkökulmasta mediatoimialalla. Yhtiö on tällä alueella toiminut edelläkävijänä muun muassa perustamalla Media CSR Forumin yhteistyössä UK:n sisarjärjestön kanssa ja aloittamalla GRI-standardin mukaisen integroidun yritysvastuuraportoinnin yhtenä ensimmäisistä mediayrityksistä Pohjoismaissa.

Alma Media teetti vuonna 2012 ensimmäisenä mediayhtiönä ympäristöselvityksen kustannusliiketoiminnan ympäristövaikutuksista puolueettomalla tutkimuslaitoksella, ja on hyödyntänyt tuloksia oman toimintansa kehittämisessä ja riskienhallinnassa.

Joulukuussa 2015 Alma Media sitoutui Pariisin julistukseen COP21:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi Alma Median tavoitteena on vähentää rakentamisen ja kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta. Yhtiön Töölönlahden toimitalolle Helsingissä ja Tampereen painolle on aiemmin myönnetty LEED-ympäristösertifikaatit.

Indeksit, raportit ja verkostot

Alma Media on mukana Nasdaq OMX GES SUSTAINABILITY FINLAND –indeksissä.

Alma Media raportoi vuosittain hiilidioksidipäästöistään globaalisti yritysten päästötietoja keräävälle ja julkistavalle CDP-organisaatiolle. Vuonna 2015 Alma Media saavutti CDP-kyselyssä 96/100 pistettä ja oli tässä toimialansa paras yhtiö Pohjoismaissa.

Alma Media toteutti vuoden 2016 alussa G4-raportointistandardin edellyttämän olennaisuusanalyysin. Edellinen sidosryhmien odotuksia luotaava analyysi toteutettiin vuonna 2009.

Alma Media kuuluu myös YK:n Global Compact –julistuksen allekirjoittajiin, ja on jäsen suomalaisen FIBSin yritysvastuu- ja monimuotoisuusverkostossa sekä Helsingin kaupungin Ilmastokumppanit -verkostossa.