Toimitusjohtajan katsaus

 

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

(julkistettu Q1/2018 osavuosikatsauksen yhteydessä 25.4.2018)

Raportointijaksolla Suomen talouden vahva kasvu jatkui ja kuluttajien luottamus oli korkealla tasolla. Hyvä yleinen talouskehitys ei vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kuitenkaan kääntänyt kotimaan mainonnan markkinaa kasvuun. Kantar TNS:n mukaan mediamainonnan määrä laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,3 prosenttia, muun muassa sanomalehtimainonta laski 11.0 prosenttia. Verkkomainonta kasvoi edelleen 6,9 prosenttia.

Markkinan kaksijakoisuus näkyi myös Alma Median liiketoiminnassa vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Alma Median digitaalisessa transformaatiossa pisimmällä olevien liiketoimintojen liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat edelleen katsauskaudella, mutta painetun median liiketoimintojen tulokset laskivat mainonnan markkinan laskun myötä. Alma Median liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia 92,2 miljoonaan euroon ja konsernin oikaistu liikevoitto laski 3,0 prosenttia 12,2 miljoonaan euroon.

Alma Markets -segmentissä kasvun ajureita olivat edelleen suotuisa kansainvälinen toimintaympäristö, vahva markkina-asema ja hyvä myyntityö itäisessä Keski-Euroopassa sekä kotimaan markkinapaikoilla. Segmentin kuluja kasvattivat muun muassa Tšekin tytäryhtiön LMC:n liiketoiminnan laajentuminen Puolaan sekä panostukset myyntiin, markkinointiin ja verkkopalvelu-uudistuksiin, esimerkiksi Etuoven mobiilipalveluun.

Alma Talentin Suomen toimintojen kehitykseen vaikutti mainosmyynnin merkittävä lasku alkuvuonna poikkeuksellisen vahvan vertailukauden tammi–maaliskuun 2017 tasosta. Lasku johtui muutamien avaintoimialojen mainospanostusten pienentymisestä päättäjä- ja talousmedioissa. Myös Ruotsissa tuloskehitykseen vaikutti ammattimedian mainosmyynnin lasku. Suomen medialiiketoiminnan digitaalinen sisältömyynti ja digitilaukset kasvoivat odotetusti kompensoiden printin sisältömyynnin laskua.

Alma News & Lifessä digitaalinen transformaatio on hyvässä vauhdissa digiliiketoiminnan muodostaessa 55 prosenttia segmentin liikevaihdosta. Tammi–maaliskuu oli segmentin kymmenes mainosmyynnin kasvun kvartaali. Mainosmyynti kasvoi markkinoita nopeammin ja kasvua oli kaikissa kanavissa. Kuluttajien mediakäytön muutos näkyi muun muassa videomainonnan voimakkaana kasvuna. Painetun median irtonumeromyynti jatkoi odotetusti laskuaan. Kustannuksia nostivat verkkopalveluiden kehitys sekä myynti- ja markkinointipanostukset.

Alma Regionsissa mainosmyynti laski vähittäiskaupan mainonnan edelleen pienentyessä. Digiasiakkuuksien sisältömyynti on kehittynyt hyvin ja kertoo onnistuneesta palvelun ja sisällön muotoilusta digiajan asiakaskokemukseksi. Päätöksemme myydä Lapin Kansan media- ja jakeluliiketoiminta Kalevalle on hyvä ratkaisu kaikille osapuolille ja parantaa mahdollisuuksia lehtiliiketoiminnan edelleen kehittämiseksi Pohjois-Suomen alueella.

Maaliskuussa julkistettu suunnitelma Alma News & Life sekä Alma Regions -liiketoimintasegmenttien yhdistämisestä vahvaksi kuluttajamediaan keskittyväksi Alma Consumer -yksiköksi tiivistää yhteistyötä Almassa, ja ennen kaikkea parantaa asiakasymmärryksen rakentamista ja palvelukykyämme suomalaisille mediakuluttajille ja mainostajille. Kiihdytämme edelleen digitalisoitumista sisällöissä, palveluissa ja mainonnassa valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.

Alma Median taloudellinen asema on vahva ja rahavirta hyvällä tasolla. Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 47,8 prosenttia ja nettovelkaantumisaste laski 25,4 prosenttiin. Vahva tase antaa hyvän pohjan investoinneille ja Alman kasvulle.

Kuluttajien luottamus sisältöihin ja palveluihin on Alma Median toiminnan ehdoton edellytys. Yksi keskeisimmistä tehtävistämme on turvata asiakastietojen käsittelyn läpinäkyvyys ja asianmukaisuus. Olemme valmistautuneet toukokuun lopussa sovellettavaksi tulevan tietosuoja-asetuksen (GDPR) tuloon muun muassa resurssoimalla ja uudistamalla tietojenhallinta- ja käsittelyprosessejamme sekä kouluttamalla henkilöstöämme ja mainostaja-asiakkaitamme.

Kai_Telanne_013_370x370
Alma Median digitaalisessa transformaatiossa pisimmällä olevien liiketoimintojen liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat edelleen katsauskaudella, mutta painetun median liiketoimintojen tulokset laskivat mainonnan markkinan laskun myötä.