Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

(julkistettu Q4/2016 -osavuosikatsauksen yhteydessä 10.2.2017)

Alma Median vuoden 2016 liiketoiminnan kehitys oli hyvä. Yhtiön koko vuoden liikevaihto kasvoi 21 prosenttia 353 miljoonaan euroon ja oikaistu liikevoitto 50 prosenttia 35 miljoonaan euroon. Tulos osaketta kohden nousi 0,20 euroon uudelleenjärjestelykuluista, arvonalennuksista ja osakkeiden määrän kasvusta huolimatta. Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,16 euroa osakkeelta.

Liikevaihdon kasvun taustalla ovat Alma Marketsin ja Alma News & Lifen hyvä orgaaninen kehitys sekä yritysostot. Osaltaan kasvua tuki neljännellä neljänneksellä piristymisen merkkejä osoittanut mediamainonnan markkina Suomessa. Kannattavuuden paraneminen on etenkin orgaanisesti myyntiään kasvattaneiden Alma Marketsin ja Alma News & Lifen ansiota.

Alma Markets -segmentissä liikevaihto ja kannattavuus paranivat vuoden jokaisella kvartaalilla erinomaisen asiakas- ja kehitystyön tuloksena ja itäisen Keski-Euroopan suotuisan toimintaympäristön tukemana. Myös Suomessa markkinapaikkaliiketoimintojen liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi. Segmentin koko vuoden oikaistu liikevoitto kasvoi lähes 40 prosenttia vuoden takaisesta 19 miljoonaan euroon.

Alma News & Life –segmentissä Iltalehden digitaalinen liiketoiminta kehittyi vahvasti. Ohjelmallisesti ostettu mainonta, sisältömarkkinointi ja mobiilimainonta olivat kasvun takana. Oikaistu liikevoitto parani 7 miljoonaan euroon hyvän digimyynnin ansiosta ja painetun median kulusäästöjen tukemana.

Alma Talentissa vuosi oli uuden kokonaisuuden rakentamisen aikaa. Talentumin liiketoimintojen integrointi meni suunnitelmien mukaisesti ja arvioidut kustannussynergiat tulevat toteutumaan täysimääräisesti. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 3 prosenttia. Laskua muodostui erityisesti palveluliiketoiminnassa. Alma Talentista on integraation myötä muodostunut ainutlaatuinen media- ja palvelukokonaisuus Suomessa ja Ruotsissa tavoitteenaan tuoda käytettävyydeltään entistä parempia ja sisällöltään rikkaampia monimediatuotteita ja palveluita markkinoille.

Alma Regionsissa julkaisutoiminnan liikevaihdon lasku hidastui vuoden 2016 lopussa. Segmentin oikaistu liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla kulusäästöjen ansiosta. Digitaalisen median mainosmyynti kasvoi tuntuvasti yleistä markkinakasvua paremmin , mutta kasvu ei vielä riittänyt kompensoimaan painetun median mainosmyynnin laskua.

Konsernin rahoitusasema parani edelleen vahvan liiketoiminnan rahavirran ansiosta. Joulukuun lopussa omavaraisuusaste oli 46 prosenttia ja nettovelkaantumisaste (gearing) 41 prosenttia. Korolliset nettovelat laskivat 19,1 milj. eurolla. Vahva taloudellinen perusta antaa liikkumatilaa tulevaisuuden investoinneille ja kasvun kiihdyttämiselle digitaalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen.

Valtiovallan myönteinen kanta EU-komission esitykseen digitaalisten lehtien ja kirjojen arvonlisäveron alentamisesta on positiivinen signaali toimialallemme. Digi-ALV:n laskeminen Suomessa nykyisestä 24 prosentista 10 prosenttiin mahdollisesti vuoden 2018 alusta edesauttaisi suomalaisten mediatalojen kilpailukyvyn ylläpitämistä ja lisäisi digitaalisten palveluiden ja sisältöjen kysyntää ja käyttöä.

Kai_Telanne_013_370x370
Liikevaihdon kasvun taustalla ovat Alma Marketsin ja Alma News & Lifen hyvä orgaaninen kehitys sekä yritysostot. Osaltaan kasvua tuki neljännellä neljänneksellä piristymisen merkkejä osoittanut mediamainonnan markkina Suomessa.